Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/720

Zarządzenie Nr 161.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Klucznik Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach, ul. Działkowa 10

Treść zarządzenia w załączeniu