Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/721

Zarządzenie Nr 162.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Marcie Maszewskiej – Szymczak pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1

Treść zarządzenia w załączeniu