Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/754

Zgłoszenie budowy z dnia 17.09.2021 r. (AB.6743.261.2021)

Rodzaj budowy: budowa sieci gazowej 63PE;

Adres: Skierniewice, ul. Trzcińska nr ew. 333/14 obręb 0006;

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

              ul. Targowa 18, 90-042 Łódź

Data doręczenia zgłoszenia: 17.09.2021 r.

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.