Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/780

Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż nieruchomości

Podtytuł: oznaczonej numerami działek 21/56 i 21/64 o łącznej powierzchni 0,0702 ha, położonej przy ul. Stefana Batorego w Skierniewicach (obręb nr 7).

W załączeniu informacja