Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/784

Jeśli jeszcze się nie spisałeś...

Podtytuł: Możesz to zrobić w dodatkowym punkcie spisowym w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach na osiedlu Widok, przy ul. Szarych Szeregów 6, w godzinach od 9:00 do 18:00!