Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/830

ZARZĄDZENIE Nr 181.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz § 7 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym będącego załącznikiem do Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 3890)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. następującym trenerom i zawodnikom:

 1.  Jerzy Gołębiewski – trener MMKS „WOJOWNIK” Skierniewice, 300 zł brutto;
 2.  Mateusz Bolimowski – zawodnik MMKS „WOJOWNIK” Skierniewice, 350 zł brutto;
 3. Michał Gołębiewski – zawodnik MMKS „WOJOWNIK” Skierniewice, 350 zł brutto;
 4. Marek Kubisiak – trener Skierniewickiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej, 300 zł brutto;
 5. Agata Kulicka – zawodniczka Skierniewickiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej, 550 zł brutto;
 6.  Jolanta Barska – trenerka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 7.  Joanna Korwek – trenerka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 8.  Anna Kłosińska – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 9. Anna Bibik – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 10. Aleksandra Tarnowska – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 11. Marika Magdziarz – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 12.  Bartosz Żaczkiewicz – zawodnik UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 13. Filip Nowicki – zawodnik UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 14. Ignacy Andrzejczak – zawodnik UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 15.  Michał Synajewski – zawodnik UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 16.  Lena Korwek – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
 17.  Adrian El-Ward – trener MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 18.  Cezary Włuczyński – trener MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 19. Patryk Hurynowicz – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 20. Goran El-Ward – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 21.  Szymon Wyszogrodzki – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 22.  Wojciech Błoch – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 23.  Dawid Szostak – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 24.  Adam Łuczak – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 25.  Patryk Saciński – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 26.  Karol Krakowiak – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 27.  Adam Greta – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 28.  Piotr Mąkolski – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 29.  Filip Matyjek – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 30. Michał Grzeczka – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;
 31. Jan Jaskuła – zawodnik MKS „ÓSEMKA” Skierniewice, wyróżnienie;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Prezydenta Miasta
Jarosław Chęcielewski
Zastępca Prezydenta Miasta

W załączniku: