Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/834

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU

Podtytuł: do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- fragment miasta Skierniewice przy ulicy Makowskiej.

treść ogłoszenia znajduje się w załączniku