Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/835

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podtytuł: oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: fragmentu miasta Skierniewice: - pomiędzy ulicami: Łabędzkiego i Niecałą, - w sąsiedztwie ulic: Działkowej, J.J. Gójskiego i kpr. T.Skrzypka, - w sąsiedztwie Alei prof. Sz. Pieniążka i ul.Mszczonowskiej.

treść artykułu w załączeniu