Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/84

Treść Uchwały

Podtytuł: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego