Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/851

Informacja o wynikach naboru

Podtytuł: na stanowisko inspektor w Wydziale Inwestycji Kubaturowych

 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Prezydent Miasta Skierniewice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Skierniewice do zatrudnienia na stanowisku

 

INSPEKTOR

w Wydziale Inwestycji Kubaturowych

 

wybrany został Pan Bogdan Kowalewski, zamieszkały Skierniewice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pan Bogdan Kowalewski spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Kubaturowych Urzędu Miasta Skierniewice. Wybór został dokonany z uwagi na posiadane wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz uzyskał pozytywną ocenę w procesie rekrutacji.

 

Skierniewice, dnia 15.10.2021 r.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest w załączniku.