Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/886

Uchwała XXXVI/106/2021 z dnia 28 października 2021 roku

Podtytuł: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Skierniewice.

w załączeniu treść uchwały.