Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/888

Uchwała XXXVI/108/2021 z dnia 28 października 2021 roku

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 96/20 o powierzchni 0,0517 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 22 w Skierniewicach.

w załączeniu treść uchwały.