Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/894

Uchwała XXXVI/114/2021 z dnia 28 października 2021 roku

Podtytuł: w sprawie zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Skierniewice.

w załączeniu treść uchwały.