Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/929

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Podtytuł: na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 607/6 o powierzchni 3,5125 ha, położonej w obrębie 5, przy ul. Rybickiego w Skierniewicach, stanowiącej własność Gminy Miasta Skierniewice

Załączniki:

1. Ogłoszenie o drugim przetargu

2. Załącznik nr 1 do przetargu - wypis z planu

3. Załącznik nr 2 do przetargu - zobowiązania nabywcy

4. Mapka ustanowienia służebności