Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/957

Ogłoszenie o wyłożeniu

Podtytuł: do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów.

treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.