Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/982

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podtytuł: oraz rozpoczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla fragmentów miasta Skierniewice - Nowobielańska, Szarych Szeregów, gen. Aleksandra Narbutta Łuczyńskiego i Armii Krajowej, - Widok, Tadeusza Wagnera, Melchiora Wańkowicza, Szarych Szeregów i Stanisłąwa Konarskiego, - Tadeusza Kościuszki i Zwierzyniecką oraz terenem kolejowym, - Jana III Sobieskiego, Aleją Macieja Rataja, Wiaduktem oraz terenem kolejowym, - Henryka Sucharskiego, Łowickiej i Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

w załączeniu znajduje się treść ogłoszenia w formacie pdf.