Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 17 stycznia 2020 r.

imieniny: Antoni, Henryk

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW
Skierniewice, 23 grudnia 2009 r.


Pani / Pan

____________________________________________
 ____________________________________________
Radna/ Radny  Rady  Miasta
 S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję LXI sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 28 grudnia 2009 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12.Porządek  obrad :  

1)    Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2)    Uwagi do porządku dziennego.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2009 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/60/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice.
7)    Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.
8)    Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.
9)    Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.
10)    Interpelacje i zapytania radnych.
11)    Wolne wnioski i oświadczenia.
12)    Sprawy różne.
13)    Zamknięcie sesji.     


PRZEWODNICZĄCY  RADY

Mariusz Dziuda


Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-12-23 13:29:55.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-12-23 13:29:55.
czytano: 1391 razy, id: 1156
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-12-23
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020