Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 kwietnia 2020 r.

imieniny: Benedykt, Wacław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW
  1. Podstawa prawna:Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn.zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71,poz.838 z póĽn.zm.).
  2. Wymagane dokumenty:Wniosek zawierający propozycję nazwy ulicy lub placu z uzasadnieniem.
  3. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Skierniewice, sekretariat, pok. Nr 14, I piętro w Ratuszu, ul. Rynek 1, Skierniewice.
  4. Opłaty: nie pobiera się opłat od wniosku.
  5. Termin i sposób załatwienia:Prezydent Miasta Skierniewice rozpatruje wniosek i zasięga opinii merytorycznych komisji Rady Miasta Skierniewice. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przygotowywany zostaje projekt uchwały,zgodnie z obowiązującą procedurą, który następnie przekazywany jest pod obrady Rady Miasta Skierniewice. Ostateczne przyjęcie wniosku następuje wyłącznie w formie uchwały Rady Miasta Skierniewice, podlegającej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  6. Tryb odwoławczy:nie przysługuje


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 12:14:49.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 12:14:49.
czytano: 2514 razy, id: 202
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020