Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 16 sierpnia 2018 r.

imieniny: Joachim, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Spis telefonów do Urzędu Miasta 26240 razy
2.  Jednostki organizacyjne miasta 21552 razy
3.  Spółki komunalne z udziałem miasta 20957 razy
4.  PRAWA JAZDY 14802 razy
5.  Czas pracy 12040 razy
6.  Zgłoszenie do rejestracji pojazdu używanego zakupionego na terytorium RP 11147 razy
7.  WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE 10917 razy
8.  POZWOLENIE NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ 9469 razy
9.  Statut Miasta 9175 razy
10.  Zasady przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 8594 razy
11.  Zgłoszenie do I rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy 8141 razy
12.  Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 7426 razy
13.  Sprawa: Dodatki mieszkaniowe, Miejsce załatwienia: Wnioski o dodatki mieszkaniowe składać należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, I piętro, pok. 119, od poniedziałku do piątku 7221 razy
14.  Wymiana, utrata, zniszczenie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej na szybę. Dodatkowa tablica rejestracyjna. 6748 razy
15.  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym 6390 razy
16.  Honorowi oraz Zasłużeni Obywatele Miasta Skierniewice 5788 razy
17.  SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 5640 razy
18.  Wykaz danych zawierających dane o środowisku i jego ochronie 5257 razy
19.  MAPA z lokalizacją Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 5257 razy
20.  Zarządzenie Nr 19/09 Prezydenta Miasta Skierniewice 5238 razy
21.  39. PLAN CENTRUM 5209 razy
22.  Składy osobowe Komisji Rady Miasta 5177 razy
23.  DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 4849 razy
24.  Nieodpłatna Pomoc Prawna 4744 razy
25.  WYPIS I WYRYS z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4561 razy
26.  Wyrejestrowanie pojazdu. 4120 razy
27.  Sprawa: Zgłoszenie pobytu stałego, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6 3700 razy
28.  Sprawa: Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 11 3609 razy
29.  Biuro rzeczy znalezionych 3547 razy
30.  Firmy 3486 razy
W sumie 251001 razy
Strona główna

 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2018