Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Spis telefonów » Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice

Spis Telefonów

46 834-51-00  Sekretariat

  • Prezydent
  • Zastępca Prezydenta
  • Zastępca Prezydenta
  • Doradca Prezydenta

46 834-51-05  Sekretarz Miasta
46 834-51-23  Skarbnik Miasta
46 834-51-94  Biuro Prasowe
46 834-51-51  Fax


Wydział Organizacyjny, Referat Zamówień Publicznych

46 834-51-10  Naczelnik
46 834-51-11  Zastępca Naczelnika
46 834-51-09  Sprawy organizacyjne urzędu
46 834-51-08  Referat Zamówień Publicznych
46 834-51-13  Kadry
46 834-51-14  Informatycy
46 834-51-15  Informatycy
46 834-51-89  Inspektor Ochrony Danych
46 834-51-16  BHP, ewidencja środków trwałych
46 834-51-88  Zamówienia publiczne
664-070-252  Archiwum urzędu


Wydział Spraw Obywatelskich

46 834-51-18  Naczelnik
46 834-51-19  Dowody osobiste
46 834-51-20  Ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, meldunki cudzoziemców,
46 834-51-21  Stowarzyszenia, wydawanie dowodów osobistych
46 834-51-22  Wymeldowania, informacje adresowe, sprawy wojskowe
46 834-51-62  Biuro Rzeczy Znalezionych


Wydział Finansowy

46 834-51-24  Naczelnik
46 834-51-29  Zastępca Naczelnika - rozliczanie środków unijnych 
46 834-51-29  Dotacje organizacji pozarządowych
46 834-51-07  Użytkowanie wieczyste i kontrola wewnętrzna
46 834-51-25  Płace
46 834-51-30  Księgowość 
46 834-51-33  Księgowość 
46 834-51-32  Rozliczenie dotacji, płatności faktur
46 834-51-34  Kasa
46 834-51-31  Środki trwałe, rozliczenia inwestycji
46 834-51-31  Przelewy, fundusz FGZGiK, fundusz socjalny, delegacje, wpływy z opłat geodezyjnych


Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

46 834-51-27  Naczelnik / Podatek rolny i od nieruchomosci
46 834-51-26  Podatki od środków transportu
46 834-51-28  Podatek rolny i od nieruchomosci


Wydział  Dróg i Komunikacji

46 834-51-35  Naczelnik
46 834-51-36  Inżynieria ruchu
46 834-51-36  Zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości
46 834-51-37  Przygotowanie i nadzór inwestycji drogowych
46 834-51-61  Przygotowanie i nadzór inwestycji drogowych
46 834-51-38  Rejestracja pojazdów
46 834-51-39  Rejestracja pojazdów
46 834-51-40  Prawa jazdy, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców
46 834-51-42  Zajęcie pasa drogowego, remont nawierzchni dróg
46 834-51-43  Oświetlenie i odwodnienie ulic

Konserwator Miejskiego Oświetlenia Ulicznego 
Zakład Utrzymania Miasta, tel. 882-775-750 / mail: zum@zum-skierniewice.pl


Wydział  Inwestycji Kubaturowych

46 834-51-41  Naczelnik
46 834-51-44  Przygotowanie i nadzór inwestycji komunalnych
46 834-51-45  Przygotowanie i nadzór inwestycji komunalnych
46 834-51-46  Przygotowanie i nadzór inwestycji komunalnych


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

46 834-51-47  Naczelnik
46 834-51-49  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, karty wędkarskie, rejestr sprzętu pływackiego
46 834-51-49  Użytkowanie wieczyste,opłaty z tytułu trwałego zarządu
46 834-51-53  Gospodarka nieruchomosciami Skarbu Państwa
46 834-51-50  Gospodarka nieruchomościami  komunalnymi, nabywanie, sprzedaż
46 834-51-50  Numeracja nieruchomości, sprzedaż mieszkań
46 834-51-48  Zgody na wejście w teren 


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

46 834-51-55  Geodeta Miasta, Naczelnik
46 834-51-54  Udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
46 834-51-60  Przyjmowanie dokumentacji geodezyjnej do PZGiK
46 834-51-52  Narady koordynacyjne, podziały nieruchomości
46 834-51-59  Ewidencja gruntów i budynków


Wydział Architektury i Budownictwa

46 834-51-56  Naczelnik
46 834-51-57  Warunki zabudowy, pozwolenia na budowę
46 834-51-58  Zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę


Biuro Rady Miasta

46 834-51-67  Przewodniczący Rady Miasta 
46 834-51-68  Kierownik Biura Rady Miasta


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

46 834-51-69  Naczelnik Wydziału
46 819-44-01  Zastępca Naczelnika
46 834-51-70  Zieleń, schroniska dla bezdomnych zwierząt
46 834-51-71  Sprawy lokalowe
46 834-51-72  Dodatki mieszkaniowe
46 834-51-73  Referat Ochrony Środowiska
46 834-51-73  Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów


Wydział Rozwoju Gospodarczego Sportu  i Spraw Społecznych

46 834-51-76  Naczelnik 
46 834-51-77  Ewidencja działalności gospodarczej
46 834-51-77  Licencje transportowe
46 834-51-78  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, targowisko
46 834-51-79  Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zdrowie


Wydział Edukacji

46 834-51-80  Naczelnik 
46 834-51-81  Nadzór nad szkołami, obsługa finansowa szkół
46 834-51-82  Stypendia, sprawy kadrowe jednostek organizacyjnych


Referat Zarządzania Kryzysowego, al. Rataja

46 833-36-11 w. 470  Inspektor


Urząd Stanu Cywilnego

46 834-51-97


Miejski Rzecznik Konsumentów

46 834-51-99


Wydział Kultury Promocji Miasta

46 834-51-90  Naczelnik
46 834-51-91  Kultura
46 834-51-93  Promocja i współpraca z zagranicą
46 834-51-93  Zastępca Naczelnika


Biuro Prasowe

46 834-51-94  Rzecznik Prasowy


Punkt Pomocy Prawnej

46 834-51-85


Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji

46 819-51-90  Naczelnik
46 832-57-74  Planowanie inwestycji
46 819-51-92  Planowanie przestrzenne i planowanie inwestycji


Wydział pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

46 834-51-74  Naczelnik
46 834-51-83  Zastępca naczelnika
46 834-51-86  Pozyskiwanie śrrodków finansowych


Inspektorat Nadzoru Budowlanego

46 833-39-14, ul. Jagiellońska 20 pok. 111. 

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-15 09:45

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-02-16 10:47

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-01-14 14:38

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.