Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2173 razy
2.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 2050 razy
3.  Ogłoszenie o naborze 1476 razy
4.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 942 razy
5.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 921 razy
6.  Treść Uchwały 880 razy
7.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 869 razy
8.  Identyfikator rachmistrza spisowego 829 razy
9.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 715 razy
10.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 708 razy
11.  Budżet Miasta na 2020 rok 630 razy
12.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 577 razy
13.  Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 550 razy
14.  Tłumacz dla osób niesłyszących 511 razy
15.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 503 razy
16.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 497 razy
17.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 489 razy
18.  Oferta naboru na kandydatów na rachmistrzów spisowych 478 razy
19.  Zarządzenie nr 20/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice 465 razy
20.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 456 razy
21.  Rysunek 454 razy
22.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 432 razy
23.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020 roku 431 razy
24.  IR-1 Informacja o gruntach wraz z załącznikami 385 razy
25.  Oświadczenie majątkowe Prezydenta za 2020 r. 378 razy
26.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe - Urząd Miasta 342 razy
27.  Uchwała XXV/93/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku 340 razy
28.  Zarządzenie nr 17/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice 335 razy
29.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu 333 razy
30.  Jednostki organizacyjne miasta 319 razy
W sumie 20468 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Oferty pracy kat. główna 12.3 %
2.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 11 %
3.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 8.4 %
4.  Planowanie przestrzenne kat. główna 7.3 %
5.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 6.3 %
6.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 6 %
7.  Dotacje kat. główna 5.8 %
8.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 5.6 %
9.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 5.3 %
10.  Rada Miasta kat. główna 5.1 %
11.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 4.5 %
12.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 2.7 %
13.  Budżet kat. główna 2.3 %
14.  Spis telefonów kat. główna 1.3 %
15.  Prezydent kat. główna 1.2 %
16.  Ochrona środowiska kat. główna 1.1 %
17.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 1 %
18.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.9 %
19.  Urząd Miasta kat. główna 0.9 %
20.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.8 %
21.  Petycje kat. główna 0.8 %
22.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.7 %
23.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.7 %
24.  Spółki miejskie kat. główna 0.6 %
25.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.6 %
26.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska kat. główna 0.5 %
27.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.5 %
28.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.5 %
29.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.5 %
30.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.4 %
31.  Statut kat. główna 0.4 %
32.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.4 %
33.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.3 %
34.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.3 %
35.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.3 %
36.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.3 %
37.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
38.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.2 %
39.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.2 %
40.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
41.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.2 %
42.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.2 %
43.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.2 %
44.  Zgromadzenia kat. główna 0.2 %
45.  ePuap kat. główna 0.2 %
46.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
47.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
48.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0 %
49.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
50.  e-Urząd kat. główna 0 %
51.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
52.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
53.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
54.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
55.  Drogi 0 %
56.  Rejestracja Pojazdów 0 %
57.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
58.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
59.  Petycje 2021 0 %
60.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
61.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
62.  Odpady zawierające azbest 0 %
63.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
64.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
65.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
66.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
67.  Petycje 2020 0 %
68.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
69.  Lokalizacja zjazdów 0 %
70.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
71.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
72.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
73.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
74.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
75.  Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 0 %
76.  Protokoły z sesji 0 %
77.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
78.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
79.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
80.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
81.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
82.  Kontrole wewnętrzne 0 %
83.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
84.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
85.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
86.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
87.  Porządek sesji 0 %
88.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
89.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu 0 %
90.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0 %
91.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
92.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
93.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
94.  Wezwania do odbioru 0 %
95.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
96.  Dotacje 2021 0 %
97.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
98.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
99.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.