Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 6288 razy
2.  Mapa planów miejscowych 4867 razy
3.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 3227 razy
4.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 2344 razy
5.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2256 razy
6.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2185 razy
7.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 2036 razy
8.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1988 razy
9.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 1622 razy
10.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 1608 razy
11.  Treść Uchwały 1586 razy
12.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 1525 razy
13.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 1362 razy
14.  Rysunek 1245 razy
15.  Jednostki organizacyjne miasta 1237 razy
16.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1184 razy
17.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1174 razy
18.  Identyfikator rachmistrza spisowego 1111 razy
19.  Plany miejscowe o numerach 1 - 188 1041 razy
20.  Budżet Miasta na 2020 rok 1013 razy
21.  Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 1008 razy
22.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 970 razy
23.  Spółki komunalne z udziałem miasta 947 razy
24.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 912 razy
25.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 908 razy
26.  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 884 razy
27.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020 roku 875 razy
28.  Wykaz radnych Rady Miasta Skierniewice 845 razy
29.  Oświadczenie majątkowe Prezydenta za 2020 r. 816 razy
30.  Zarządzenie nr 20/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice 788 razy
W sumie 49852 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 11.6 %
2.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 11.2 %
3.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 10.7 %
4.  Oferty pracy kat. główna 8.9 %
5.  Rada Miasta kat. główna 6.7 %
6.  Planowanie przestrzenne kat. główna 5.6 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 4.9 %
8.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 4.2 %
9.  Dotacje kat. główna 4 %
10.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 4 %
11.  Dotacje 2022 kat. główna 3.4 %
12.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 3.1 %
13.  Ochrona środowiska kat. główna 2.4 %
14.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 2.3 %
15.  Budżet kat. główna 2.3 %
16.  Prezydent kat. główna 1.4 %
17.  Spis telefonów kat. główna 1.1 %
18.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 0.8 %
19.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.8 %
20.  Urząd Miasta kat. główna 0.8 %
21.  Petycje kat. główna 0.7 %
22.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
23.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.7 %
24.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.6 %
25.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.6 %
26.  Spółki miejskie kat. główna 0.5 %
27.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.5 %
28.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
29.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.4 %
30.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.4 %
31.  Obligacje kat. główna 0.4 %
32.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.3 %
33.  Statut kat. główna 0.3 %
34.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.3 %
35.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.3 %
36.  ePuap kat. główna 0.2 %
37.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.2 %
38.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
39.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
40.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
41.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.2 %
42.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.2 %
43.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.2 %
44.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.2 %
45.  Zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej kat. główna 0.2 %
46.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.2 %
47.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
48.  Zgromadzenia kat. główna 0.1 %
49.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
50.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
51.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0.1 %
52.  e-Urząd kat. główna 0 %
53.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
54.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
55.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
56.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
57.  Wzór oświadczenia majątkowego kat. główna 0 %
58.  II edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
59.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
60.  Odpady zawierające azbest 0 %
61.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
62.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
63.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
64.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2023 0 %
65.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 0 %
66.  Petycje 2021 0 %
67.  Dotacje 2023 0 %
68.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
69.  Petycje 2020 0 %
70.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
71.  Lokalizacja zjazdów 0 %
72.  Budżet Miasta Skierniewice na 2022r. 0 %
73.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 0 %
74.  I edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
75.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
76.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
77.  Protokoły z sesji - Rok 2022 0 %
78.  Gospodarka odpadami komunalnymi 0 %
79.  Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 0 %
80.  Formularze w sprawie podatków i opłat lokalnych - aktualne 0 %
81.  Mapy Akustyczne 0 %
82.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2022 0 %
83.  Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków 0 %
84.  Ewidencja Emisyjności Budynków 0 %
85.  Protokoły z sesji - Rok 2023 0 %
86.  Dotacje 2022 0 %
87.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
88.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
89.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
90.  Wezwania do odbioru 0 %
91.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
92.  Dotacje 2021 0 %
93.  Protokoły z sesji 0 %
94.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
95.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
96.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
97.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
98.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
99.  Kontrole wewnętrzne 0 %
100.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
101.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
102.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
103.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
104.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
105.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
106.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
107.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
108.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
109.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
110.  Drogi 0 %
111.  Rejestracja Pojazdów 0 %
112.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
113.  Porządek sesji 0 %
114.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
115.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
116.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
117.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJĄCE 0 %
118.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - W OPRACOWANIU 0 %
119.  Budżet Miasta Skierniewice na 2023r. 0 %
120.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
121.  Petycje 2022 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.