Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 11905 razy
2.  Mapa planów miejscowych - kliknij tutaj 6309 razy
3.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 4094 razy
4.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 3970 razy
5.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 3779 razy
6.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 3181 razy
7.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 3124 razy
8.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 3107 razy
9.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 3013 razy
10.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2973 razy
11.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 2748 razy
12.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2022r. 2698 razy
13.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 2548 razy
14.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2022r. 2512 razy
15.  Jednostki organizacyjne miasta 2464 razy
16.  Oświadczenia majątkowe za 2022 rok. 2235 razy
17.  Spółki komunalne z udziałem miasta 2139 razy
18.  Tłumacz dla osób niesłyszących 2002 razy
19.  Plany miejscowe o numerach 1 - 188 1993 razy
20.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1961 razy
21.  Rysunek 1937 razy
22.  Oświadczenia majatkowe za 2021 rok 1792 razy
23.  ePUAP - co to takiego 1785 razy
24.  Godziny pracy Urzędu Miasta Skierniewice 1743 razy
25.  Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 1695 razy
26.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 1520 razy
27.  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 1493 razy
28.  Identyfikator rachmistrza spisowego 1489 razy
29.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 1380 razy
30.  Plan zamówień publicznych na 2021 rok 1269 razy
W sumie 84858 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 13.2 %
2.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 12.6 %
3.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 11.4 %
4.  Rada Miasta kat. główna 7.9 %
5.  Oferty pracy kat. główna 6.6 %
6.  Planowanie przestrzenne kat. główna 6.6 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 5.1 %
8.  Ochrona środowiska kat. główna 3.3 %
9.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 3.2 %
10.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 3.2 %
11.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 2.9 %
12.  Dotacje kat. główna 2.7 %
13.  Budżet kat. główna 2.3 %
14.  Dotacje 2022 kat. główna 1.6 %
15.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 1.5 %
16.  Prezydent kat. główna 1.5 %
17.  Spis telefonów kat. główna 1 %
18.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.9 %
19.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 0.7 %
20.  Petycje kat. główna 0.7 %
21.  Obligacje kat. główna 0.7 %
22.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.7 %
23.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 kat. główna 0.7 %
24.  Urząd Miasta kat. główna 0.7 %
25.  Wybory Samorządowe 2024 kat. główna 0.6 %
26.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.6 %
27.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.6 %
28.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.6 %
29.  Zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej kat. główna 0.4 %
30.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.4 %
31.  Spółki miejskie kat. główna 0.4 %
32.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kat. główna 0.3 %
33.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.3 %
34.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.3 %
35.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.3 %
36.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.3 %
37.  Statut kat. główna 0.3 %
38.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.3 %
39.  ePuap kat. główna 0.3 %
40.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
41.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
42.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.2 %
43.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
44.  Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 kat. główna 0.2 %
45.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.1 %
46.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.1 %
47.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.1 %
48.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.1 %
49.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.1 %
50.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
51.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. kat. główna 0.1 %
52.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
53.  Zgromadzenia kat. główna 0.1 %
54.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0.1 %
55.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
56.  e-Urząd kat. główna 0 %
57.  bpp_umskier kat. główna 0 %
58.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
59.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
60.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
61.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
62.  Wzór oświadczenia majątkowego kat. główna 0 %
63.  test kat. główna 0 %
64.  2023.7 "ARMII-KRAJOWEJ" - obszar położony PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 0 %
65.  2022.4 "LISKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: SZARYCH SZEREGÓW, MELCHIORA WAŃKOWICZA, TADEUSZA WAGNERA, WIDOK ORAZ KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 0 %
66.  2021.11 "WIDOK_PRUSA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: NOWOBIELAŃSKĄ, SZARYCH SZEREGÓW, GEN. ALEKSANDRA NARBUTA ŁUCZYŃSKIEGO I ARMII KRAJOWEJ 0 %
67.  2019.8 "PODCHORĄŻYCH" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: PODCHORĄŻYCH, UŁAŃSKĄ, POWSTAŃCÓW WARSZAWY I KOSYNIERÓW 0 %
68.  Petycje 2023 0 %
69.  I edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
70.  Gospodarka wodno-ściekowa 0 %
71.  Melioracje wodne 0 %
72.  emisja obligacji w 2023 roku 0 %
73.  II edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
74.  Ochrona Przyrody i Krajobrazu 0 %
75.  Protokoły z sesji - Rok 2023 0 %
76.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2023 0 %
77.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 0 %
78.  Dotacje 2023 0 %
79.  AKTUALNOŚCI - Bieżące ogłoszenia dotyczące planów miejscowych w opracowaniu 0 %
80.  Lasy i łowiectwo 0 %
81.  Gospodarka odpadami komunalnymi 0 %
82.  2022.10 "POLIGON" - obszar położony POMIĘDZY ULICĄ SOSNOWĄ, LINIĄ KOLEJOWĄ NR 1 WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE I GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA 0 %
83.  2023.13 "KILIŃSKIEGO" - obszar położony W OBRĘBIE ULIC: OFIAR KATYŃSKICH, RAWSKIEJ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI, STEFANA BATOREGO 0 %
84.  Kalendarz Wyborczy 0 %
85.  Aktualności wyborcze 0 %
86.  2023.17 "SIKORSKIEGO" - obszar położony przy skrzyżowaniu ULIC MAKOWSKIEJ I WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 0 %
87.  2023.11 "WARSZAWSKA" - obszar położony PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 0 %
88.  2023.16 "SENATORSKA" - obszar położony pomiędzy ULICAMI PRYMASOWSKĄ, SENATORSKĄ, FLORIANA, RZECZNĄ ORAZ RZEKĄ ŁUPIĄ 0 %
89.  Dotacje 2024 0 %
90.  2023.12 "ŁÓDZKA" - obszar położony PRZY ULICY ŁÓDZKIEJ (NIERUCHOWOŚCI O NUMERACH ADRESOWYCH 50,50A, 50B I 52) 0 %
91.  Protokoły z sesji - Rok 2024 0 %
92.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2024 0 %
93.  Petycje 2024 0 %
94.  Wzór pisma do planu - FORMULARZ 0 %
95.  2023.14 "KOPERNIKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: MSZCZONOWSKĄ, MIKOŁAJA KOPERNIKA, ALEJĄ NIEPODLEGŁOŚCI I RAWSKĄ 0 %
96.  2023.10 "SIERAKOWICKA" - obszar położony W SĄSIEDZTWIE ULICY SIERAKOWICKIEJ I TERENU KOLEJOWEGO 0 %
97.  2023.9 "NOWOBIELAŃSKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: NOWOBIELAŃSKĄ, BIELAŃSKĄ, SKŁADOWĄ I ULICĄ WIDOK 0 %
98.  2023.15 "SKŁODOWSKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE I CZERWONĄ ORAZ GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA 0 %
99.  2024.3"CENTRUM_OKURZAŁEGO" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: PRYMASOWSKĄ, KONSTYTUCJI 3-GO MAJA, JAGIELLOŃSKĄ, RAWSKĄ, WSCHODNIĄ, ALEJĄ NIEPODLEGŁOŚCI, STEFANA BATOREGO, STRYKOWSKĄ, PLACEM ŚW. FLORIANA I SENATORSKĄ 0 %
100.  2022.15 "CZERWONA" - obszar położony PRZY ULICACH: CZERWONEJ I MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 0 %
101.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2024 0 %
102.  2024.2"ŁÓDZKA" - obszar położony PRZY ULICY ŁÓDZKIEJ 0 %
103.  2023.1 "TRZCIŃSKA" - obszar położony W SĄSIEDZTWIE ULIC: TRZCIŃSKIEJ, ALEI PROF. SZCZEPANA A. PIENIĄŻKA I MSZCZONOWSKIEJ 0 %
104.  2023.2 "MIEDNIEWICKA_UNII-EUROPEJSKIEJ" - obszar położony PRZY ULICACH: MIEDNIEWICKIEJ I UNII EUROPEJSKIEJ 0 %
105.  2024.1 "SOBIESKIEGO_UNII-EUROPEJSKIEJ" - obszar położony W SĄSIEDZTWIE ULIC: JANA III SOBIESKIEGO I UNII EUROPEJSKIE 0 %
106.  2023.4 "26-DYWIZJI-PIECHOTY" - obszar położony POMIĘDZY ULICĄ 26 DYWIZJI PIECHOTY A RZEKĄ ŁUPIĄ 0 %
107.  2023.5 "KOŚCIUSZKI_PARK" - obszar położony POMIĘDZY TERENEM PKP ORAZ ULICAMI: TADEUSZA KOŚCIUSZKI, PRYMASOWSKĄ, KONSTYTUCJI 3 MAJA, STANISŁAWA RYBICKIEGO ORAZ ALEJĄ MACIEJA RATAJA 0 %
108.  2023.6 "WIDOK_ARMII-KRAJOWEJ" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: GEN. ALEKSANDRA NARBUTA ŁUCZYŃSKIEGO, SZARYCH SZEREGÓW, MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO, 19-LUTEGO I ARMII KRAJOWEJ 0 %
109.  2023.8 "FABRYCZNA" - obszar położony PRZY ULICY FABRYCZNEJ 0 %
110.  Budżet Miasta Skierniewice na 2024r. 0 %
111.  Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 0 %
112.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
113.  Petycje 2022 0 %
114.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
115.  Dotacje 2021 0 %
116.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
117.  Wezwania do odbioru 0 %
118.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
119.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
120.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
121.  Budżet Miasta Skierniewice na 2023r. 0 %
122.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - W OPRACOWANIU 0 %
123.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJĄCE 0 %
124.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
125.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
126.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
127.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
128.  Porządek sesji 0 %
129.  Protokoły z sesji 0 %
130.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
131.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
132.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
133.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
134.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
135.  Kontrole wewnętrzne 0 %
136.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
137.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
138.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
139.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
140.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
141.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
142.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
143.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
144.  Odpady zawierające azbest 0 %
145.  Budżet Miasta Skierniewice na 2022r. 0 %
146.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 0 %
147.  Dotacje 2022 0 %
148.  Protokoły z sesji - Rok 2022 0 %
149.  Ewidencja Emisyjności Budynków 0 %
150.  Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków 0 %
151.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2022 0 %
152.  Mapy Akustyczne 0 %
153.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
154.  Petycje 2020 0 %
155.  Petycje 2021 0 %
156.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
157.  Rejestracja Pojazdów 0 %
158.  Drogi 0 %
159.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
160.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
161.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
162.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
163.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
164.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
165.  Lokalizacja zjazdów 0 %
166.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
167.  Formularze w sprawie podatków i opłat lokalnych - aktualne 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.