Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 4991 razy
2.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4426 razy
3.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 3016 razy
4.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2146 razy
5.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2041 razy
6.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 1795 razy
7.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 1767 razy
8.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1612 razy
9.  Treść Uchwały 1419 razy
10.  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych od mieszkańów Skierniewic 1410 razy
11.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 1315 razy
12.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 1164 razy
13.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 1119 razy
14.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1101 razy
15.  Identyfikator rachmistrza spisowego 1037 razy
16.  Rysunek 1010 razy
17.  Tłumacz dla osób niesłyszących 978 razy
18.  Jednostki organizacyjne miasta 956 razy
19.  Budżet Miasta na 2020 rok 935 razy
20.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 918 razy
21.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 906 razy
22.  Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 840 razy
23.  Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 828 razy
24.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 813 razy
25.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020 roku 758 razy
26.  Oświadczenie majątkowe Prezydenta za 2020 r. 742 razy
27.  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 731 razy
28.  Spółki komunalne z udziałem miasta 729 razy
29.  Zarządzenie nr 20/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice 716 razy
30.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 678 razy
W sumie 42897 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 11 %
2.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 10.8 %
3.  Oferty pracy kat. główna 10.2 %
4.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 9.6 %
5.  Rada Miasta kat. główna 6 %
6.  Planowanie przestrzenne kat. główna 5.5 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 5.2 %
8.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 4.6 %
9.  Dotacje kat. główna 4.6 %
10.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 4.2 %
11.  Dotacje 2022 kat. główna 4 %
12.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 3 %
13.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 2.6 %
14.  Budżet kat. główna 2.2 %
15.  Ochrona środowiska kat. główna 2 %
16.  Prezydent kat. główna 1.3 %
17.  Spis telefonów kat. główna 1.1 %
18.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 0.8 %
19.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.8 %
20.  Urząd Miasta kat. główna 0.8 %
21.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.8 %
22.  Petycje kat. główna 0.7 %
23.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.7 %
24.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.6 %
25.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.6 %
26.  Spółki miejskie kat. główna 0.5 %
27.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.5 %
28.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.4 %
29.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.4 %
30.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
31.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.3 %
32.  Statut kat. główna 0.3 %
33.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.3 %
34.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.3 %
35.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.2 %
36.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
37.  ePuap kat. główna 0.2 %
38.  Obligacje kat. główna 0.2 %
39.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
40.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
41.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.2 %
42.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.2 %
43.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.2 %
44.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.2 %
45.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.2 %
46.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
47.  Zgromadzenia kat. główna 0.1 %
48.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
49.  Zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej kat. główna 0.1 %
50.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
51.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0 %
52.  e-Urząd kat. główna 0 %
53.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
54.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
55.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
56.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
57.  Wzór oświadczenia majątkowego kat. główna 0 %
58.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
59.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
60.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
61.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
62.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
63.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
64.  Petycje 2020 0 %
65.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
66.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
67.  Lokalizacja zjazdów 0 %
68.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
69.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
70.  I edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
71.  Gospodarka odpadami komunalnymi 0 %
72.  Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 0 %
73.  Formularze w sprawie podatków i opłat lokalnych - aktualne 0 %
74.  Mapy Akustyczne 0 %
75.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2022 0 %
76.  Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków 0 %
77.  Protokoły z sesji - Rok 2022 0 %
78.  Dotacje 2022 0 %
79.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 0 %
80.  Budżet Miasta Skierniewice na 2022r. 0 %
81.  Ewidencja Emisyjności Budynków 0 %
82.  Odpady zawierające azbest 0 %
83.  II edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
84.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
85.  Drogi 0 %
86.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
87.  Porządek sesji 0 %
88.  Protokoły z sesji 0 %
89.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
90.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
91.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
92.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
93.  Petycje 2022 0 %
94.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
95.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
96.  Kontrole wewnętrzne 0 %
97.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
98.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
99.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
100.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
101.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
102.  Dotacje 2021 0 %
103.  Rejestracja Pojazdów 0 %
104.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
105.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
106.  Petycje 2021 0 %
107.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
108.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
109.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
110.  Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 0 %
111.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu 0 %
112.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0 %
113.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
114.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
115.  Wezwania do odbioru 0 %
116.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
117.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.