Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 3832 razy
2.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3699 razy
3.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 1844 razy
4.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1842 razy
5.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1765 razy
6.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 1507 razy
7.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1390 razy
8.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 1379 razy
9.  Treść Uchwały 1244 razy
10.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 1158 razy
11.  Identyfikator rachmistrza spisowego 986 razy
12.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 908 razy
13.  Budżet Miasta na 2020 rok 869 razy
14.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 860 razy
15.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 842 razy
16.  Tłumacz dla osób niesłyszących 832 razy
17.  Rysunek 811 razy
18.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 732 razy
19.  Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 725 razy
20.  Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 695 razy
21.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020 roku 674 razy
22.  Zarządzenie nr 20/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice 655 razy
23.  Jednostki organizacyjne miasta 637 razy
24.  Oświadczenie majątkowe Prezydenta za 2020 r. 622 razy
25.  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 594 razy
26.  Oferta naboru na kandydatów na rachmistrzów spisowych 574 razy
27.  IR-1 Informacja o gruntach wraz z załącznikami 567 razy
28.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu 535 razy
29.  Spółki komunalne z udziałem miasta 526 razy
30.  Zarządzenie nr 17/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice 524 razy
W sumie 33828 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 10.8 %
2.  Oferty pracy kat. główna 10.3 %
3.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 9.8 %
4.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 9 %
5.  Planowanie przestrzenne kat. główna 5.9 %
6.  Rada Miasta kat. główna 5.7 %
7.  Dotacje kat. główna 5.5 %
8.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 4.9 %
9.  Dotacje 2022 kat. główna 4.7 %
10.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 4.7 %
11.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 4.7 %
12.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 3 %
13.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 2.8 %
14.  Budżet kat. główna 2.2 %
15.  Ochrona środowiska kat. główna 1.7 %
16.  Prezydent kat. główna 1.2 %
17.  Spis telefonów kat. główna 1.1 %
18.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 0.9 %
19.  Urząd Miasta kat. główna 0.8 %
20.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.8 %
21.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.7 %
22.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.7 %
23.  Petycje kat. główna 0.7 %
24.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.7 %
25.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.6 %
26.  Spółki miejskie kat. główna 0.5 %
27.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.5 %
28.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.4 %
29.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.4 %
30.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
31.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.4 %
32.  Statut kat. główna 0.4 %
33.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.3 %
34.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.3 %
35.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
36.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.2 %
37.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.2 %
38.  ePuap kat. główna 0.2 %
39.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.2 %
40.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
41.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
42.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.2 %
43.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.2 %
44.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.2 %
45.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
46.  Zgromadzenia kat. główna 0.1 %
47.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
48.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
49.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0 %
50.  e-Urząd kat. główna 0 %
51.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
52.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
53.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
54.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
55.  Wzór oświadczenia majątkowego kat. główna 0 %
56.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
57.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
58.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
59.  Petycje 2020 0 %
60.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
61.  Lokalizacja zjazdów 0 %
62.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
63.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
64.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
65.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
66.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
67.  Odpady zawierające azbest 0 %
68.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 0 %
69.  Dotacje 2022 0 %
70.  Budżet Miasta Skierniewice na 2022r. 0 %
71.  Protokoły z sesji - Rok 2022 0 %
72.  Ewidencja Emisyjności Budynków 0 %
73.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
74.  Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków 0 %
75.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2022 0 %
76.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
77.  Mapy Akustyczne 0 %
78.  Formularze w sprawie podatków i opłat lokalnych - aktualne 0 %
79.  Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 0 %
80.  Gospodarka odpadami komunalnymi 0 %
81.  Drogi 0 %
82.  Rejestracja Pojazdów 0 %
83.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
84.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
85.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
86.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
87.  Kontrole wewnętrzne 0 %
88.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
89.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
90.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
91.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
92.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
93.  Protokoły z sesji 0 %
94.  Porządek sesji 0 %
95.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
96.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
97.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
98.  Petycje 2022 0 %
99.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
100.  Petycje 2021 0 %
101.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
102.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
103.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
104.  Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 0 %
105.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu 0 %
106.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0 %
107.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
108.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
109.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
110.  Wezwania do odbioru 0 %
111.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
112.  Dotacje 2021 0 %
113.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.