Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 8807 razy
2.  Mapa planów miejscowych 5520 razy
3.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 3658 razy
4.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 3173 razy
5.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2821 razy
6.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2621 razy
7.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 2568 razy
8.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 2538 razy
9.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2529 razy
10.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 2505 razy
11.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 2490 razy
12.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 2033 razy
13.  Treść Uchwały 1846 razy
14.  Jednostki organizacyjne miasta 1755 razy
15.  Rysunek 1580 razy
16.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1570 razy
17.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1560 razy
18.  Spółki komunalne z udziałem miasta 1448 razy
19.  Plany miejscowe o numerach 1 - 188 1433 razy
20.  Oświadczenia majatkowe za 2021 rok 1399 razy
21.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 1273 razy
22.  Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 1252 razy
23.  Identyfikator rachmistrza spisowego 1247 razy
24.  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 1223 razy
25.  Wykaz radnych Rady Miasta Skierniewice 1189 razy
26.  Budżet Miasta na 2020 rok 1135 razy
27.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 1124 razy
28.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1092 razy
29.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2022r. 1081 razy
30.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2022r. 1042 razy
W sumie 65512 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 12.7 %
2.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 12 %
3.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 11.9 %
4.  Oferty pracy kat. główna 7.2 %
5.  Rada Miasta kat. główna 7.1 %
6.  Planowanie przestrzenne kat. główna 5.7 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 5.4 %
8.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 3.7 %
9.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 3.5 %
10.  Dotacje kat. główna 3.3 %
11.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 3.1 %
12.  Ochrona środowiska kat. główna 2.8 %
13.  Dotacje 2022 kat. główna 2.3 %
14.  Budżet kat. główna 2.3 %
15.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 1.9 %
16.  Prezydent kat. główna 1.5 %
17.  Spis telefonów kat. główna 1 %
18.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.9 %
19.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 0.8 %
20.  Urząd Miasta kat. główna 0.7 %
21.  Petycje kat. główna 0.7 %
22.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.7 %
23.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
24.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.6 %
25.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.6 %
26.  Obligacje kat. główna 0.6 %
27.  Spółki miejskie kat. główna 0.4 %
28.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.4 %
29.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
30.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.4 %
31.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.4 %
32.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.3 %
33.  Zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej kat. główna 0.3 %
34.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.3 %
35.  Statut kat. główna 0.3 %
36.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.3 %
37.  ePuap kat. główna 0.3 %
38.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 kat. główna 0.2 %
39.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.2 %
40.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
41.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
42.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
43.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.2 %
44.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.2 %
45.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.2 %
46.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.1 %
47.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.1 %
48.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
49.  Zgromadzenia kat. główna 0.1 %
50.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
51.  Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 kat. główna 0.1 %
52.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
53.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0.1 %
54.  e-Urząd kat. główna 0 %
55.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
56.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
57.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
58.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
59.  bpp_umskier kat. główna 0 %
60.  Wzór oświadczenia majątkowego kat. główna 0 %
61.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - W OPRACOWANIU 0 %
62.  Dotacje 2022 0 %
63.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 0 %
64.  Budżet Miasta Skierniewice na 2022r. 0 %
65.  Petycje 2023 0 %
66.  Dotacje 2023 0 %
67.  Odpady zawierające azbest 0 %
68.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 0 %
69.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
70.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
71.  I edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
72.  Protokoły z sesji - Rok 2023 0 %
73.  II edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
74.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
75.  Protokoły z sesji - Rok 2022 0 %
76.  Ewidencja Emisyjności Budynków 0 %
77.  Ochrona Przyrody i Krajobrazu 0 %
78.  Lasy i łowiectwo 0 %
79.  emisja obligacji w 2023 roku 0 %
80.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2023 0 %
81.  Melioracje wodne 0 %
82.  Gospodarka wodno-ściekowa 0 %
83.  Gospodarka odpadami komunalnymi 0 %
84.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
85.  Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 0 %
86.  Formularze w sprawie podatków i opłat lokalnych - aktualne 0 %
87.  Mapy Akustyczne 0 %
88.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2022 0 %
89.  Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków 0 %
90.  Petycje 2020 0 %
91.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
92.  Lokalizacja zjazdów 0 %
93.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
94.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
95.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
96.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
97.  Petycje 2022 0 %
98.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
99.  Dotacje 2021 0 %
100.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
101.  Kontrole wewnętrzne 0 %
102.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
103.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
104.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
105.  Porządek sesji 0 %
106.  Protokoły z sesji 0 %
107.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
108.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
109.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
110.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
111.  Wezwania do odbioru 0 %
112.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
113.  Rejestracja Pojazdów 0 %
114.  Drogi 0 %
115.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
116.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
117.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
118.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
119.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
120.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
121.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
122.  Petycje 2021 0 %
123.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
124.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
125.  Budżet Miasta Skierniewice na 2023r. 0 %
126.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - W OPRACOWANIU 0 %
127.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJĄCE 0 %
128.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
129.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
130.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
131.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.