Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 7588 razy
2.  Mapa planów miejscowych 5254 razy
3.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 3443 razy
4.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 2802 razy
5.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2565 razy
6.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2351 razy
7.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2321 razy
8.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 2302 razy
9.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 2142 razy
10.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 2110 razy
11.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 2102 razy
12.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 1919 razy
13.  Treść Uchwały 1749 razy
14.  Jednostki organizacyjne miasta 1515 razy
15.  Rysunek 1454 razy
16.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1396 razy
17.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1371 razy
18.  Plany miejscowe o numerach 1 - 188 1246 razy
19.  Spółki komunalne z udziałem miasta 1196 razy
20.  Identyfikator rachmistrza spisowego 1189 razy
21.  Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 1152 razy
22.  Oświadczenia majatkowe za 2021 rok 1119 razy
23.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 1109 razy
24.  Budżet Miasta na 2020 rok 1089 razy
25.  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 1049 razy
26.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1048 razy
27.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 1038 razy
28.  Wykaz radnych Rady Miasta Skierniewice 1024 razy
29.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020 roku 963 razy
30.  ZARZĄDZANIE NR 254.2021 930 razy
W sumie 58536 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 12.4 %
2.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 11.8 %
3.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 11.7 %
4.  Oferty pracy kat. główna 7.7 %
5.  Rada Miasta kat. główna 6.9 %
6.  Planowanie przestrzenne kat. główna 5.8 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 4.9 %
8.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 3.9 %
9.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 3.7 %
10.  Dotacje kat. główna 3.7 %
11.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 3.1 %
12.  Dotacje 2022 kat. główna 2.8 %
13.  Ochrona środowiska kat. główna 2.6 %
14.  Budżet kat. główna 2.3 %
15.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 2.1 %
16.  Prezydent kat. główna 1.5 %
17.  Spis telefonów kat. główna 1.1 %
18.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.8 %
19.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 0.8 %
20.  Urząd Miasta kat. główna 0.7 %
21.  Petycje kat. główna 0.7 %
22.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
23.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.7 %
24.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.6 %
25.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.6 %
26.  Spółki miejskie kat. główna 0.4 %
27.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.4 %
28.  Obligacje kat. główna 0.4 %
29.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
30.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.4 %
31.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.4 %
32.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.3 %
33.  Statut kat. główna 0.3 %
34.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.3 %
35.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.3 %
36.  Zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej kat. główna 0.3 %
37.  ePuap kat. główna 0.2 %
38.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.2 %
39.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
40.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
41.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
42.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.2 %
43.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.2 %
44.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.2 %
45.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.2 %
46.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.1 %
47.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
48.  Zgromadzenia kat. główna 0.1 %
49.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
50.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
51.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0.1 %
52.  e-Urząd kat. główna 0 %
53.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
54.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
55.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
56.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
57.  Wzór oświadczenia majątkowego kat. główna 0 %
58.  Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 kat. główna 0 %
59.  bpp_umskier kat. główna 0 %
60.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 0 %
61.  Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 0 %
62.  Dotacje 2022 0 %
63.  Protokoły z sesji - Rok 2022 0 %
64.  Budżet Miasta Skierniewice na 2022r. 0 %
65.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
66.  Odpady zawierające azbest 0 %
67.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
68.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
69.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
70.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
71.  Petycje 2020 0 %
72.  Ewidencja Emisyjności Budynków 0 %
73.  Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków 0 %
74.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2022 0 %
75.  Ochrona Przyrody i Krajobrazu 0 %
76.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - W OPRACOWANIU 0 %
77.  Lasy i łowiectwo 0 %
78.  Dotacje 2023 0 %
79.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 0 %
80.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2023 0 %
81.  Protokoły z sesji - Rok 2023 0 %
82.  II edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
83.  I edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
84.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
85.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
86.  Gospodarka odpadami komunalnymi 0 %
87.  Formularze w sprawie podatków i opłat lokalnych - aktualne 0 %
88.  Mapy Akustyczne 0 %
89.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
90.  Lokalizacja zjazdów 0 %
91.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
92.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
93.  Wezwania do odbioru 0 %
94.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
95.  Dotacje 2021 0 %
96.  Protokoły z sesji 0 %
97.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
98.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
99.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
100.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
101.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
102.  Kontrole wewnętrzne 0 %
103.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
104.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
105.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
106.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
107.  Petycje 2022 0 %
108.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
109.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
110.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
111.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
112.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
113.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
114.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
115.  Drogi 0 %
116.  Rejestracja Pojazdów 0 %
117.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
118.  Porządek sesji 0 %
119.  Petycje 2021 0 %
120.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
121.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
122.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
123.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJĄCE 0 %
124.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - W OPRACOWANIU 0 %
125.  Budżet Miasta Skierniewice na 2023r. 0 %
126.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.