Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Baza numerów telefonów Urzędu Miasta Skierniewice 10616 razy
2.  Mapa planów miejscowych - kliknij tutaj 5948 razy
3.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - 3907 razy
4.  Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Skierniewice 3636 razy
5.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 3305 razy
6.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 3080 razy
7.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 2881 razy
8.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2021r. 2855 razy
9.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 2854 razy
10.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2812 razy
11.  KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 2638 razy
12.  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami 2411 razy
13.  Jednostki organizacyjne miasta 2157 razy
14.  Tłumacz dla osób niesłyszących 1861 razy
15.  Spółki komunalne z udziałem miasta 1854 razy
16.  Pracownicy Urzędu - Oświadczenia majątkowe za 2022r. 1827 razy
17.  Rysunek 1793 razy
18.  Plany miejscowe o numerach 1 - 188 1783 razy
19.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 1781 razy
20.  Pracownicy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2022r. 1754 razy
21.  Oświadczenia majatkowe za 2021 rok 1646 razy
22.  Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 1514 razy
23.  ePUAP - co to takiego 1485 razy
24.  Oświadczenia majątkowe za 2022 rok. 1460 razy
25.  Analiza statystyczna dot. średniej zdawalności w OSK 1423 razy
26.  Wykaz radnych Rady Miasta Skierniewice 1413 razy
27.  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 1372 razy
28.  Identyfikator rachmistrza spisowego 1364 razy
29.  Dziesięć porad spisowych dla seniorów 1303 razy
30.  Godziny pracy Urzędu Miasta Skierniewice 1291 razy
W sumie 76024 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia Prezydenta kat. główna 12.9 %
2.  Uchwały Rady Miasta kat. główna 12.4 %
3.  Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna 11.7 %
4.  Rada Miasta kat. główna 7.4 %
5.  Oferty pracy kat. główna 6.7 %
6.  Planowanie przestrzenne kat. główna 6.3 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 5.1 %
8.  Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa kat. główna 3.3 %
9.  Biuro Rzeczy Znalezionych kat. główna 3.3 %
10.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 3.2 %
11.  Ochrona środowiska kat. główna 3.2 %
12.  Dotacje kat. główna 3 %
13.  Budżet kat. główna 2.3 %
14.  Dotacje 2022 kat. główna 1.9 %
15.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 1.7 %
16.  Prezydent kat. główna 1.5 %
17.  Spis telefonów kat. główna 1 %
18.  Sprawy dotyczące praw jazdy kat. główna 0.9 %
19.  Informacje Wydziału Dróg i Komunikacji kat. główna 0.8 %
20.  Petycje kat. główna 0.7 %
21.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.7 %
22.  Urząd Miasta kat. główna 0.7 %
23.  Obligacje kat. główna 0.7 %
24.  Projekty Miasta Skierniewice dofinansowane ze środków Unii Europejskiej kat. główna 0.6 %
25.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 kat. główna 0.6 %
26.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.6 %
27.  Klauzule informacyjne kat. główna 0.6 %
28.  Przyjmowanie Interesantów kat. główna 0.4 %
29.  Spółki miejskie kat. główna 0.4 %
30.  Zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej kat. główna 0.4 %
31.  Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
32.  Stowarzyszenia zwykłe kat. główna 0.3 %
33.  Regulamin Organizacyjny UM kat. główna 0.3 %
34.  Regulamin monitoringu wyzyjnego kat. główna 0.3 %
35.  Statut kat. główna 0.3 %
36.  Stypendia i nagrody kat. główna 0.3 %
37.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.3 %
38.  ePuap kat. główna 0.3 %
39.  Rejestry Miejskie kat. główna 0.2 %
40.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
41.  Zarządzanie Kryzysowe kat. główna 0.2 %
42.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.2 %
43.  Służby, Inspekcje, Straże kat. główna 0.2 %
44.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.2 %
45.  Dokumenty strategiczne Miasta kat. główna 0.1 %
46.  Opłaty adiacenckie, renta planistyczna kat. główna 0.1 %
47.  Deklaracja dostępności kat. główna 0.1 %
48.  Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 kat. główna 0.1 %
49.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
50.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0.1 %
51.  Zgromadzenia kat. główna 0.1 %
52.  Wybory Samorządowe 2024 kat. główna 0.1 %
53.  PLATFORMA ZAKUPOWA kat. główna 0.1 %
54.  e-Podatki kat. główna 0.1 %
55.  e-Urząd kat. główna 0 %
56.  bpp_umskier kat. główna 0 %
57.  Platforma zakupowa LOGINTRADE kat. główna 0 %
58.  Klauzula informacyjna kat. główna 0 %
59.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
60.  Archiwum zamówień publicznych (do 26.08.2021r.) kat. główna 0 %
61.  Wzór oświadczenia majątkowego kat. główna 0 %
62.  test kat. główna 0 %
63.  2023.11 "WARSZAWSKA" - obszar położony PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 0 %
64.  emisja obligacji w 2023 roku 0 %
65.  Melioracje wodne 0 %
66.  Aktualności wyborcze 0 %
67.  2023.17 "SIKORSKIEGO" - obszar położony przy skrzyżowaniu ULIC MAKOWSKIEJ I WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 0 %
68.  2023.16 "SENATORSKA" - obszar położony pomiędzy ULICAMI PRYMASOWSKĄ, SENATORSKĄ, FLORIANA, RZECZNĄ ORAZ RZEKĄ ŁUPIĄ 0 %
69.  Gospodarka wodno-ściekowa 0 %
70.  Dotacje 2024 0 %
71.  Petycje 2023 0 %
72.  2019.8 "PODCHORĄŻYCH" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: PODCHORĄŻYCH, UŁAŃSKĄ, POWSTAŃCÓW WARSZAWY I KOSYNIERÓW 0 %
73.  Ochrona Przyrody i Krajobrazu 0 %
74.  Kalendarz Wyborczy 0 %
75.  AKTUALNOŚCI - Bieżące ogłoszenia dotyczące planów miejscowych w opracowaniu 0 %
76.  2022.6 "RAWSKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: RAWSKĄ, WSCHODNIĄ I MIKOŁAJA KOPERNIKA 0 %
77.  2023.15 "SKŁODOWSKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE I CZERWONĄ ORAZ GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA 0 %
78.  2023.14 "KOPERNIKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: MSZCZONOWSKĄ, MIKOŁAJA KOPERNIKA, ALEJĄ NIEPODLEGŁOŚCI I RAWSKĄ 0 %
79.  I edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
80.  II edycja emisja obligacji w 2022 roku 0 %
81.  Protokoły z sesji - Rok 2023 0 %
82.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2023 0 %
83.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 0 %
84.  Dotacje 2023 0 %
85.  2023.13 "KILIŃSKIEGO" - obszar położony W OBRĘBIE ULIC: OFIAR KATYŃSKICH, RAWSKIEJ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI, STEFANA BATOREGO 0 %
86.  Lasy i łowiectwo 0 %
87.  2021.3 "KOŚCIUSZKI" - obszar położony W SĄSIEDZTWIE ULIC: TADEUSZA KOŚCIUSZKI I LUDWIKA WARYŃSKIEGO 0 %
88.  2021.5 "STROBOWSKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: STROBOWSKĄ I RAWSKĄ ORAZ OGRODEM DZIAŁKOWYM IM. FELIKSA KOTOWSKIEGO 0 %
89.  2021.11 "WIDOK_PRUSA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: NOWOBIELAŃSKĄ, SZARYCH SZEREGÓW, GEN. ALEKSANDRA NARBUTA ŁUCZYŃSKIEGO I ARMII KRAJOWEJ 0 %
90.  2023.4 "26-DYWIZJI-PIECHOTY" - obszar położony POMIĘDZY ULICĄ 26 DYWIZJI PIECHOTY A RZEKĄ ŁUPIĄ 0 %
91.  2023.5 "KOŚCIUSZKI_PARK" - obszar położony POMIĘDZY TERENEM PKP ORAZ ULICAMI: TADEUSZA KOŚCIUSZKI, PRYMASOWSKĄ, KONSTYTUCJI 3 MAJA, STANISŁAWA RYBICKIEGO ORAZ ALEJĄ MACIEJA RATAJA 0 %
92.  2023.6 "WIDOK_ARMII-KRAJOWEJ" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: GEN. ALEKSANDRA NARBUTA ŁUCZYŃSKIEGO, SZARYCH SZEREGÓW, MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO, 19-LUTEGO I ARMII KRAJOWEJ 0 %
93.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2024 0 %
94.  2023.8 "FABRYCZNA" - obszar położony PRZY ULICY FABRYCZNEJ 0 %
95.  2023.9 "NOWOBIELAŃSKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: NOWOBIELAŃSKĄ, BIELAŃSKĄ, SKŁADOWĄ I ULICĄ WIDOK 0 %
96.  2023.10 "SIERAKOWICKA" - obszar położony W SĄSIEDZTWIE ULICY SIERAKOWICKIEJ I TERENU KOLEJOWEGO 0 %
97.  Petycje 2024 0 %
98.  Wzór pisma do planu - FORMULARZ 0 %
99.  Budżet Miasta Skierniewice na 2024r. 0 %
100.  2023.3 "KOLBE" - obszar położony PRZY ULICY ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE 0 %
101.  2023.2 "MIEDNIEWICKA_UNII-EUROPEJSKIEJ" - obszar położony PRZY ULICACH: MIEDNIEWICKIEJ I UNII EUROPEJSKIEJ 0 %
102.  2023.1 "TRZCIŃSKA" - obszar położony W SĄSIEDZTWIE ULIC: TRZCIŃSKIEJ, ALEI PROF. SZCZEPANA A. PIENIĄŻKA I MSZCZONOWSKIEJ 0 %
103.  2022.4 "LISKA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: SZARYCH SZEREGÓW, MELCHIORA WAŃKOWICZA, TADEUSZA WAGNERA, WIDOK ORAZ KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 0 %
104.  Protokoły z sesji - Rok 2024 0 %
105.  2023.7 "ARMII-KRAJOWEJ" - obszar położony PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 0 %
106.  2022.8 "LELEWELA" - obszar położony W REJONIE SKRZYŻOWANIA ULIC: JANA III SOBIESKIEGO I JOACHIMA LELEWELA 0 %
107.  2022.10 "POLIGON" - obszar położony POMIĘDZY ULICĄ SOSNOWĄ, LINIĄ KOLEJOWĄ NR 1 WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE I GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA 0 %
108.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2024 0 %
109.  2022.13 "MIEDNIEWICKA_RATAJA" - obszar położony POMIĘDZY ULICĄ MIEDNIEWICKĄ A ALEJĄ MACIEJA RATAJA 0 %
110.  2022.14 "OGRODOWA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: OGRODOWĄ, DŁUGĄ I WSPÓLNĄ 0 %
111.  2022.15 "CZERWONA" - obszar położony PRZY ULICACH: CZERWONEJ I MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 0 %
112.  2022.16 "REYMONTA" - obszar położony POMIĘDZY ULICAMI: JAGIELLOŃSKĄ, MSZCZONOWSKĄ, POMOLOGICZNĄ, S. RYBICKIEGO, J. SOBIESKIEGO I H. SIENKIEWICZA 0 %
113.  2023.12 "ŁÓDZKA" - obszar położony PRZY ULICY ŁÓDZKIEJ (NIERUCHOWOŚCI O NUMERACH ADRESOWYCH 50,50A, 50B I 52) 0 %
114.  Informacje o pracy prezydenta 0 %
115.  Oświadczenia majątkowe dla jednostek podległych 0 %
116.  Dotacje 2021 0 %
117.  Protokoły z sesji - Rok 2021 0 %
118.  Wezwania do odbioru 0 %
119.  Budżet Miasta Skierniewice na 2021r. 0 %
120.  Podatki i opłaty lokalne w 2021 r. 0 %
121.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 %
122.  Budżet Miasta Skierniewice na 2023r. 0 %
123.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - W OPRACOWANIU 0 %
124.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJĄCE 0 %
125.  Archiwalne Oświadczenia Majątkowe 0 %
126.  Archiwalne Uchwały Rady Miasta do 2020r 0 %
127.  Petycje 2022 0 %
128.  Obrady Rady Miasta Skierniewice 0 %
129.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 0 %
130.  Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta 0 %
131.  Porządek sesji 0 %
132.  Protokoły z sesji 0 %
133.  Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
134.  Interpelacje Radnych Rady Miasta Skierniewice 0 %
135.  Stanowiska Rady Miasta Skierniewice 0 %
136.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0 %
137.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu 0 %
138.  Kontrole wewnętrzne 0 %
139.  Kontrole Zewnętrzne 0 %
140.  Budżet Miasta Skierniewice na 2020r. 0 %
141.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2021 0 %
142.  Archiwalne Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice 0 %
143.  Petycje 2021 0 %
144.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 0 %
145.  Odpady zawierające azbest 0 %
146.  Budżet Miasta Skierniewice na 2022r. 0 %
147.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 0 %
148.  Dotacje 2022 0 %
149.  Protokoły z sesji - Rok 2022 0 %
150.  Ewidencja Emisyjności Budynków 0 %
151.  Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków 0 %
152.  Uchwały Rady Miasta - Rok 2022 0 %
153.  Mapy Akustyczne 0 %
154.  Formularze w sprawie podatków i opłat lokalnych - aktualne 0 %
155.  Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 0 %
156.  Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 0 %
157.  Pozwolenia Zintegrowane 0 %
158.  Rada Miasta - Oświadczenia majątkowe za 2020r. 0 %
159.  Uprawnienia dla kierowców 0 %
160.  Rejestracja Pojazdów 0 %
161.  Drogi 0 %
162.  Zajęcie pasa drogowego 0 %
163.  Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 0 %
164.  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 %
165.  Przejazd pojazdów ponad normatywnych 0 %
166.  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0 %
167.  Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym 0 %
168.  Lokalizacja zjazdów 0 %
169.  Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 0 %
170.  Petycje 2020 0 %
171.  Gospodarka odpadami komunalnymi 0 %
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory Samorządowe 7 Kwietnia 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.