Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE NR 177.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE NR 177.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie powołania zespołu koordynującego działania po badaniach diagnozujących stan emocjonalny uczniów szkół ponadpodstawowych w Skierniewicach po nauce zdalnej w związku z COVID 19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół koordynujący działania po badaniach diagnozujących w składzie:

1. Jarosław Chęcielewski        - Przewodniczący Zespołu
2. Karolina Sałek                    - Zastępca Przewodniczącego
3. Magdalena Broniarek          -  Członek
4. Tomasz Chmurski               - Członek
5. Maria Włoczyk                   - Członek
6. Zofia Ulińska                       - Członek
7. Agnieszka Paprocka           - Członek
8. Ilona Brugger                      - Członek


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.skierniewice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                     Eugeniusz Góraj
                                                                                                               Zastępca Prezydenta Miasta

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-07-29 13:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Broniarek

2022-07-29 13:18

Dodanie artykułu - Magdalena Broniarek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory Samorządowe 7 Kwietnia 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.