Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 7.2021
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 21 stycznia 2021 roku

 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, określa
się terminy, w tym terminy składania dokumentów, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1
do zarządzenia.

 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, określa
się terminy, w tym terminy składania dokumentów, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2
do zarządzenia.

 

§ 3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określają:

  1. uchwała Nr XXXV/26/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 roku
    w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 roku poz. 1721 i poz. 2720);
  2. uchwała Nr XXXV/27/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 roku
    w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice oraz dokumentów niezbędnych
    do potwierdzania spełniania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
    (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 roku poz. 1722).

 

§ 4. Postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 przedszkole lub szkoła podstawowa przeprowadza w przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole lub szkoła podstawowa będzie dysponowało/ła wolnymi miejscami.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.

 

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice wraz z treścią uchwał wymienionych w § 3 zarządzenia.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Skierniewice

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-25 13:48

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-01-25 13:47

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-01-25 13:46

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.