Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 54/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie nr 54/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzicowa przyrodniczego w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzicowa przyrodniczego, zwanym dalej konkursem.

  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od 9 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                                                                         Krzysztof Jażdżyk

 

 

W załączeniu znajdują się:

 

  • Treść zarządzenia w wersji edytowalneji zeskanowanej,
  • Ogłoszenie konkursu w wersji edytowalnej i zeskanowanej,
  • Wskazówki wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego w wersji cyfrowej,
  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego w wersji edytowalnej,
  • Wzór umowy o realizację zadania publicznego w wersji edytowalnej,
  • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wersji edytowalnej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-04-08 14:40

Edycja artykułu - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-08 14:18

Dodanie artykułu - Jonasz Łapiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.