Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 59.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Zarządzenie Nr 59.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Podtytuł: Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice

Zarządzenie Nr 59.2021

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku, której regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Komisja konkursowa w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Piotr Zawadzki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

3/ Jan Jakimowicz – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

4/ Maria Kowalska-Epsztain -Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

5/ Piotr Ligocki– ekspert.

 

§ 3

Obsługę techniczną komisji wymienionej w § 2 powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ochrona środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-06-10 15:23

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-27 13:30

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory Samorządowe 7 Kwietnia 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.